fbpx

Vzdělávání

Hodnotové akcie: O jaké akcie se jedná a jak je nalézt? 

Hodnotová akcie je obvykle akcie s nižším tempem růstu, která se obchoduje s menším cenovým násobkem vůči výnosu. Hodnotoví investoři vycházejí ze základních údajů, jako jsou zisky, výnosy nebo dividendy. Na základě těchto parametrů určí, jaká by podle nich měla být hodnota akcie. Následně porovnají vnitřní hodnotu s cenou, za kterou se akcie reálně obchoduje. 

Co jsou hodnotové akcie? 

Hodnotové akcie jsou akcie, které se běžně obchodují za nižší násobek poměru ceny k zisku (P/E).  

Násobek P/E neboli poměr P/E měří cenu akcie v poměru k ročnímu čistému zisku na akcii daného podniku. Ukazatel P/E se rovná poměru ceny a zisku na akcii. 


Jak najít hodnotové akcie 

Při hledání hodnotové akcie byste měli zvážit několik faktorů, včetně poměru P/E, ceny v porovnání s obdobnými akciemi, volatility a dividend. 

Níže uvádíme několik tipů, které byste měli zohlednit, abyste tak zjistili, zda je vaše akcie skutečně hodnotová: 

 • Poměr P/E 
   
  Hodnotové akcie mají tendenci mít nižší násobky P/E než je to u ostatních akcií  
   
 • Cena v porovnání s konkurenčními akciemi 
   
  Hodnotoví investoři sledují, kde se obchodují srovnatelné společnosti.  
   
  Firmy působící ve stejném odvětví se často obchodují za podobné násobky P/E, pokud neexistují jiné důvody, proč se některé z nich obchodují za nižší násobky než jiné.  
   
  Například společnosti, které procházejí přechodným obdobím, se mohou obchodovat s nižším násobkem P/E než jejich konkurenti. 
   
 • Volatilita 
   
  Hodnotové akcie bývají méně volatilní než ostatní akcie, i když to neplatí vždy. 
   
 • Dividendy 
   
  Mnohé z nich vyplácejí dividendy, i když ne všechny. 


Investování do hodnotových akcií 

Kromě sledování jednotlivých akcií jako hlavního způsobu investování lze také investovat do fondů obchodovaných na burze, jako jsou indexové nebo jiné hodnotové fondy, které se řídí hodnotovým investičním přístupem.  

Investicí do fondu, který investuje do hodnotových akcií, získáte diverzifikované portfolio hodnotových akcií na jednom místě. Příklady investičních fondů zaměřených na hodnotu: 

 • Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)  
 • SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)  


Můžete také investovat do konglomerátů, které vlastní řadu hodnotových investic. Jedním z nejznámějších je Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), kterou vede Warren Buffett, jeden z nejvýraznějších hodnotových investorů všech dob. 

Berkshire investuje do celé řady hodnotových akcií. Pokud však investujete do konglomerátních společností, měli byste pro řádnou diverzifikaci zvážit i některé hodnotové indexové fondy. 


Hodnotové vs. růstové akcie 

Hodnotové akcie se vyskytují na opačném spektru než akcie růstové. Hodnotové akcie mají obvykle nižší násobky P/E než růstové akcie a jejich podnikání obvykle neroste tak rychle. 

U růstových akcií je kladen důraz na prudký růst tržeb a marží, zatímco u hodnotových akcií je kladen důraz na dlouhodobý růst. 

Navíc může trvat dlouho, než se teze hodnotových akcií naplní, což od investorů vyžaduje určitou dávku trpělivosti, zatímco růstové akcie jsou společnosti, jejichž strategie investičního růstu se odehrává právě teď. 


Jsou hodnotové akcie rizikové? 

Jedním z největších rizik hodnotových akcií je, že se vaše počáteční hypotéza nemusí naplnit. Některým společnostem se třeba nepodaří uskutečnit plán obratu, který má přiblížit jejich násobek P/E.  

Někdy může trvat neobvykle dlouho, než si investoři všimnou, že společnost má nízký násobek P/E v porovnání se svými konkurenty, a existuje vždy možnost, že trh si toho nikdy nevšimne. 

Hodnotová akcie, která se potýká s problémy navzdory nízkému násobku ocenění, se často nazývá hodnotová past.  

Hodnotové akcie mají tendenci dosahovat lepších výsledků než ostatní akcie v době ekonomických konjunktur nebo zpomalení, a proto mohou být oblíbenější v době poklesu. 

Často však upadají v nemilost během extrémních býčích trhů, jako byl ten, který trval více než 10 let po skončení globální finanční krize. 

Konzervativní investoři tíhnou k hodnotovým akciím více než agresivní investoři. Neradi podstupují riziko spojené s růstovými akciemi, které mají obvykle vysoké násobky P/E. 


Vyplatí se investovat do hodnotových akcií? 

Při rozhodování, zda investovat do hodnotových akcií, byste měli zvážit míru rizika, kterou jste ochotni podstoupit, a také to, v jaké fázi ekonomického cyklu se trh aktuálně nachází.  

Na jedné straně mohou být akcie s vysokými násobky P/E rizikové, neboť není jasné, kdy je investoři přestanou posouvat výše. 

Nicméně mohou mít hodnotové akcie během býčích cyklů horší výkonnost. Řada hedgeových fondů zaměřených na hodnotu se během býčího trendu, který trval více než 10 let po globální finanční krizi, potýkala s nízkými výnosy. 


Zdroj: Seeking Alpha 

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka