fbpx

Vzdělávání

Hedge fond (zajišťovací fond): Co to je a jak funguje? 

Hedge fond je alternativní investice, který využívá komplexní investiční techniky, čímž se liší od podílových fondů a ETF. Jeho objektivním cílem je dosahovat nadprůměrných výnosů.  

Co je to hedge fond? 

Zajišťovací fond je odborně spravovaný fond, který pomocí sdružených peněz nakupuje investiční cenné papíry a další investice. 

Hedgeové fondy jsou soukromé fondy, na které se nevztahují regulační a provozní restrikce veřejných podílových fondů, což jim umožňuje podstupovat vyšší rizika a uplatňovat sofistikovanější strategie.  

Tato výjimka však vyžaduje, aby se jejich aktéři omezili na investory s vyšším čistým jměním nebo instituce. 

Aby maximalizoval výnosy a minimalizoval riziko, může správce hedgeového fondu držet tradiční investiční cenné papíry, jako jsou akcie a dluhopisy, ale může využívat i netradiční strategie, včetně krátkých pozic a derivátů, jako jsou opce. 

Vzhledem ke své agresivní a spekulativní povaze může být hedge fond rizikovější než veřejný fond, jako je podílový nebo ETF fond.  


Jak funguje hedge fond?  

Podobně jako podílový fond nebo ETF využívá hedgeový fond k realizaci svých investičních strategií peníze získané od investorů.  

Investoři, kteří investují do hedgeových fondů jsou zpravidla institucionální investoři, penzijní fondy a jednotlivci disponující s velkým kapitálem.  

Mohou si tak dovolit vyšší minimální investiční nároky, které jsou často spojeny s hedgeovými fondy a které se mohou pohybovat v rozmezí od 100 000 do 2 milionů dolarů. 

Hedge fondy mají obvykle krátkodobé investiční cíle, což znamená, že jejich aktiva jsou do určité míry likvidní, i když některé strategie zahrnující deriváty nebo soukromý kapitál mohou být podstatně méně likvidní. 

Investoři mohou investovat a vybírat svůj kapitál podle čisté hodnoty aktiv, podobně jako u podílových fondů.  

Řada hedge fondů však umožňuje výběry pouze na konci měsíce nebo čtvrtletí a některé si vyhrazují právo výběry zcela zmrazit, pokud to podmínky vyžadují. 

Součástí toho, co hedge fondům umožňuje využívat netradiční investiční strategie, je skutečnost, že jsou osvobozeny od některých předpisů stanovených Komisí pro cenné papíry (SEC). 

Nicméně hedge fondy musí dodržovat určité požadavky stanovené zákonem o cenných papírech z roku 1933, zákonem o burze cenných papírů z roku 1934.  

Dále zákonem o investičních společnostech z roku 1940. Některé zajišťovací fondy jsou regulovány Komisí pro obchodování s komoditními kontrakty (Commodities Futures Trading Commission, CFTC). 


Historie hedgeových fondů 

První hedge fond údajně založil v roce 1949 Alfred W. Jones, který využíval strategii nákupu akcií zajištěných krátkými prodeji.  

Jones později vytvořil hedgeový fond s poplatkem a proměnil je na komanditní společnost, což je běžná struktura subjektu moderních hedgeových fondů. 

Asi největší rozmach hedgeových fondů nastal v 90. letech 20. století, kdy se prosadily známější hedgeové firmy, jako Bridgewater Associates a Paulson & Co.  

Podle článku Reného Stulze dosahovaly hedgeové fondy od roku 1994 celkově podobných výnosů jako index S&P 500, ale s menší volatilitou. 

Od finanční krize v letech 2007-2008 však řada hedgeových fondů nedosahovala lepších výsledků než tržní indexy. 


Hedge fondy a investiční požadavky  

Pro fyzické osoby je investování do hedgeových fondů obecně omezené na kvalifikované investory, kteří musí disponovat minimálním kapitálem ve výši 1 000 000 USD nebo mít minimální příjem alespoň 200 000 USD za poslední dva roky.  


Poplatky u hedgeových fondů 

Poplatky u hedge fondů se obvykle pohybují v rozmezí 1-2 % za správu aktiv a navíc 20 % z výnosů fondu překračujících předem stanovenou referenční hodnotu. 

Běžná struktura poplatků se označuje jako „2 a 20“, která odráží 2% poplatek za správu aktiv plus 20% za výkonnostní bonus, který dostává správce nebo manažerský tým hedgeového fondu. 


Investiční strategie a hedge fondy  

Strategie hedgeových fondů mohou zahrnovat širokou škálu aktiv a strategií nad rámec tradičních akcií a dluhopisů, včetně alternativních aktiv, jako jsou drahé kovy, komodity, swapy s pevným výnosem, nemovitosti nebo umění. 

Mezi základní investiční strategie mohou patřit: 

 • Prodej nakrátko 
 • Obchodování s volatilitou 
 • Arbitráž 
 • Kapitál s pákovým efektem 


K běžným investičním strategiím hedgeových fondů patří: 

 • Řízené termínované obchody: Obchodování s portfoliem akciových, měnových nebo komoditních kontraktů. 
   
 • Dlouhé / krátké pozice: Strategie, jejímž cílem je zvýšit výnosy a zároveň snížit celkové tržní riziko. 
   
 • Strategie řízené událostmi: Často se jedná o nákup cenných papírů společností, které vyhlásily bankrot nebo společností, u nichž se předpokládá, že budou ovlivněny určitou událostí, s předpokladem budoucího zisku, až tato událost nastane. 
   
 • Kvantitativní strategie: Mohou využívat automatizované obchodování založené na systematické nebo algoritmické analýze dat. 
   
 • Globální makro strategie: Analyzuje globální makroekonomické trendy s cílem využít investiční příležitosti spojené s geopolitickými událostmi, měnovými kurzy, úrokovými sazbami nebo cenami komodit. 


Hodnocení hedgeových fondů 

Proces vyhodnocování hedgeových fondů je v zásadě podobný jako u podílových fondů a ETF, ačkoli údaje o hedgeových fondech nejsou zveřejňovány a tyto fondy poskytují své informace pouze akreditovaným investorům. 

Investoři by měli zvážit zejména poplatky daného fondu, jeho výkonnost, rizikové faktory a investiční strategii. Důležité je také prostudovat prospekt fondu a prozkoumat zázemí vedení hedgeového fondu. 

 • Poplatky: Poplatky u hedge fondů jsou běžně pohybují kolem 1-2 % za správu aktiv plus 20 % z výkonnosti nad předem stanovenou referenční hodnotu. 
   
 • Výkonnost: Předchozí výkonnost není zárukou budoucích výsledků, ale přesto je důležité před investicí prostudovat historii. Investoři si mohou prohlédnout kombinaci krátkodobé a dlouhodobé historie výkonnosti, stejně jako výkonnost během nestálých tržních podmínek nebo hospodářského poklesu. 
   
 • Rizikové faktory: Investoři si mohou projít ukazatele volatility, jako je směrodatná odchylka, a podívat se na maximální propad a měsíce zotavení z extrémních tržních podmínek. 
   
 • Strategie: Existují sofistikované strategie hedgeových fondů, jako je arbitráž, long/short equity a událostmi řízené strategie, kterým by investoři měli před investicí porozumět. 
   
 • Požadavky na investici: To znamená, že investoři musí mít minimální čisté jmění ve výši 1 000 000 USD nebo minimální příjem ve výši 200 000 USD za poslední dva roky. 
   
 • Prospekt: Tento dokument obsahuje podrobnosti o investičním cíli nebo strategii fondu, poplatcích, výkonnosti, správě a pravidlech pro zpětný odkup. 
   
 • Formulář ADV: Jedná se o povinný formulář, který obsahuje základní informace o správě fondu. 


Významné hedgeové fondy 

Mezi významné a slavné hedgeové fondy patří zejména: 

 • Bridgewater Associates: Největší hedgeový fond na světě, který v roce 1975 založil Ray Dalio, jenž byl nedávno časopisem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí. 
   
 • Quantum Fund: Vedený Georgem Sorosem a jeden z nejznámějších hedgeových fondů ze 70. let. V roce 1992 Quantum Fund údajně „prolomil existenci Bank of England“ a to spekulací proti britské libře. 
   
 • Long Term Capital Management: LTCM byl založen v roce 1994 několika ekonomy, nositeli Nobelovy ceny, a přestože byl po určitou dobu úspěšný, v roce 1998 prodělal 4,6 miliardy dolarů za méně než čtyři měsíce.  


Závěr 

Hedgeové fondy jsou soukromé alternativní investice, které využívají peníze investorů k vytvoření portfolia složeného z cenných papírů a dalších aktiv.  

Využívají různé metody k dosažení hlavního cíle, kterým je zpravidla dosažení nadprůměrných výnosů. 

Vzhledem k využívání sofistikovaných strategií, jako je prodej nakrátko, obchodování s deriváty a využívání pákového efektu, bývají hedgeové fondy rizikovější než tradiční investice, jako jsou podílové fondy a ETF. 


Zdroj: Seeking Alpha 

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka