fbpx

Vzdělávání

Pravidlo 72: Definice, výpočet a jeho použití při investování 

Pravidlo 72 je matematickým zákonem, podle kterého lze přibližně určit, za jak dlouho se hodnota investice zdvojnásobí. V tomto článku se budeme zabývat tím, kdy a jak ho použít. 

Pravidlo 72 a jeho význam ve světě investic 

Pokud uvažujete investovat na akciovém trhu, může vám pravidlo 72 posloužit jako užitečný nástroj, který vám umožní získat představu o tom, za jak dlouho se hodnota vaší investice zdvojnásobí. 

Vzhledem k tomu, že předpokládá míru návratnosti investice, měl by být tento odhad používán přinejmenším jako přibližný. Pravidlo 72 lze použít k výpočtu potenciálního zdvojnásobení hodnoty investice, pokud je výnos každý rok konzistentní. 


Jednoduchá výpočetní rovnice 

Pravidlo 72 má jednoduchou výpočetní rovnici. Chcete-li použít toto pravidlo, jednoduše vydělte číslo 72 průměrnou mírou výnosu nebo úrokovou mírou, kterou očekáváte, že z investice získáte. 

Pokud si například domníváte, že vaše investice vynese 8 %, bude trvat 9 let, než se vaše peníze zdvojnásobí (72 / 8 = 9). 


Využití pravidla 72 

Pravidlo 72 může být užitečným nástrojem pro každého, kdo chce zhodnocovat své peníze. Ať už si spoříte na důchod, nebo se snažíte dosáhnout jiného finančního cíle, mějte pravidlo 72 neustále na paměti. 

Níže uvádíme praktická využití pravidla 72: 

 1. Přibližný odhad, za jak dlouho se zdvojnásobí hodnota investice:

  Pravidlo 72 je rychlý a snadný způsob, jak odhadnout, za jak dlouho se zdvojnásobí hodnota investice. Nicméně reálná doba, za kterou se investice skutečně zdvojnásobí, může být ovlivněna řadou faktorů, např:

  a) Volatilitou výnosů 
  b) Poplatky za vedení investičního účtu
  c) Mírou inflace

 2. Odhad dlouhodobých důsledků souvisejících s poplatky:  

  Dalším praktickým využitím tohoto pravidla je odhad dlouhodobých důsledků spojených s poplatky za úvěr. Řada lidí podceňuje tento vliv, který mají úroky z úvěrů, neboť zůstatek stále narůstá, i když stále splácejí. 

  To se týká podnikatelských úvěrů, osobních půjček, a dokonce i kreditních karet. Tyto informace by mohly spotřebitelům pomoci lépe se zorientovat a dvakrát si rozmyslet, proč si půjčují peníze a jakou hodnotu budou mít v průběhu času. 

 3.  Pravidlo 72 nás učí, jaká může být souvislost hodnoty peněz k inflaci:

  Studenti někdy používají pravidlo 72 při studiu vztahu hodnoty peněz v čase a inflace. Například pokud je míra inflace ve výši 8 %, pak kupní síla peněz bude mít za devět let poloviční hodnotu (72/8). 


Nedostatky pravidla 72  

Pravidlo 72 je praktickým nástrojem pro stanovení doby, za kterou se hodnota investice zdvojnásobí, a pro řadu dalších účelů, o nichž jsme se zmínili výše. Nicméně použití tohoto pravidla má však několik nedostatků. 

Mezi základní nedostatky patří následující:

 • Toto pravidlo se vztahuje pouze na investice, které přinášejí fixní míru výnosu. Pokud investice vykazuje proměnlivou míru výnosu, bude se skutečná doba zdvojnásobení lišit.  

 • Toto pravidlo se vztahuje pouze na investice, které jsou drženy po tak dlouhou dobu, aby se hodnota vašich peněz mohly zdvojnásobit. Pokud například uvažujete o pětileté investici, pravidlo 72 vám poskytne odhad, za jak dlouho se vaše peníze zdvojnásobí. 


Závěr  

Pravidlo 72 je užitečný nástroj pro odhad, za jak dlouho se hodnota investice zdvojnásobí. Tato rovnice vám může pomoci při rozhodování o důležitých finančních otázkách, například kdy začít spořit na důchod nebo kam investovat své peníze.  

Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o přibližný odhad. Váš skutečný výnos může být vyšší nebo nižší, než jste předpokládali, a proto je vždy na místě poradit se s finančním poradcem, než učiníte zásadní rozhodnutí. 


Zdroj: Seeking Alpha 

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka