fbpx

Vzdělávání

Co je to diverzifikace? Definice, výhody a nevýhody

Diverzifikace v investování představuje distribuci peněz mezi více typů investičních nástrojů, aby se tak minimalizovala expozice vůči jedné konkrétní investici. Tento přístup může zmírnit volatilitu vašeho portfolia, neboť když jedno z aktiv oslabuje, ostatní mohou růst, a kompenzovat tak část ztrát z klesajícího aktiva.

4 typy strategií diverzifikace

Existuje několik rozdílných způsobů, jak diverzifikovat své investiční portfolio:


Diverzifikace mezi druhy aktiv

Prvním způsobem diverzifikace je investování do více druhů aktiv, například do akcií, dluhopisů, kryptoměn, komodit, nemovitostí, zlata nebo dalších drahých kovů.


Diverzifikace mezi třídami aktiv

Kromě diverzifikace mezi více druhů aktiv je obvykle užitečné diverzifikovat i v rámci jednotlivých tříd aktiv.

Investor může navýšit diverzifikaci v rámci akciového portfolia výběrem jednotlivých společností z různých hospodářských sektorů. 


Diverzifikace v rámci zeměpisné polohy

Dalším způsobem diverzifikace je investování v odlišných zeměpisných lokalitách. Investor může vyčlenit určité procento svého portfolia do rozvinutých trhů a další podíl do rozvíjejících se trhů.

Řada investorů má přímé expozice vůči investicím v USA, Evropě, Číně a dalších zemích, čímž získávají investiční působnost v jednotlivých částech světa.


Diverzifikace podle velikosti společnosti

Zároveň je vhodné diverzifikovat mezi společnosti rozdílné velikosti nebo podle tržní kapitalizace. Někdy se firmám s velkou kapitalizací daří lépe než firmám s malou kapitalizací a naopak.


Výhody plynoucí z diverzifikace

Pokud vás zajímá, jaké výhody přináší diverzifikace v rámci investičního portfolia, vězte, že důvodů je hned několik.


Minimalizace rizika

Zřejmě nejdůležitější výhodou je skutečnost, že při správné diverzifikaci lze minimalizovat riziko ztráty peněz, aniž by se snížil očekávaný výnos.

Když jedna třída aktiv nebo pozice prudce oslabuje, ostatní pozice v portfoliu mohou naopak výrazně růst. Diverzifikace tak může přispět k ochraně vašeho kapitálu.


Zvýšení výnosnosti

Rozložení investičních prostředků mezi různé investiční příležitosti může také zlepšit potenciální výnosy.

Pokud investoři vloží všechna svá vejce do jednoho košíku, může se stát, že tato investice jim nevynese žádné zisky, nebo dokonce přijdou o peníze.

Výběr většího počtu investic zvyšuje pravděpodobnost, že jedna nebo více z nich dosáhne zajímavých zisků. 


Ochrana portfolia při změnách tržního cyklu

Diverzifikace může rovněž chránit portfolio, když se trh přehoupne do jiné fáze tržního cyklu.

Hospodářský cyklus se může náhle změnit, takže tím, že investujete do odvětví, kterým se daří a kterým se nedaří, připravujete své portfolio na tento posun.

Sektor, který předtím ztrácel, může po změně tržního cyklu začít vykazovat kladné výnosy.


Snížení volatility investičního portfolia

Volatilitu svého portfolia snižujete také tím, že vlastníte různé druhy aktiv. Jak již bylo řečeno, je dobré investovat do různých tříd akcií, dluhopisů nebo sektorů, neboť když jeden z nich začne růst, jiný se může naopak zhoršit.


Nevýhody plynoucí z diverzifikace

Přestože se diverzifikace obvykle doporučuje, může se vyskytnout i několik komplikací.


Diverzifikace může být složitá

Určení, jaké procento portfolia přidělit jakému typu aktiv, může vyžadovat určité úsilí v rámci průzkumu a správy.

Navíc správa diverzifikovaného portfolia může být časově náročná i pro ty, kteří nemají s investováním velké zkušenosti.


Limituje potenciální výnos

Diverzifikace může rovněž limitovat růst vašeho portfolia. 

Portfolio obsahující jedinou akcii může výrazně posílit, pokud hodnota této jediné pozice prudce stoupne. 

Díky diverzifikaci budou pozice, které generují výrazné zisky, utlumeny některými pozicemi, které je negenerují.


Potenciál vysokých transakčních nákladů

Transakční náklady u značně diverzifikovaného portfolia mohou být vyšší, že místo nákupu a držení pozic, které máte, provádíte více obchodů.


Diverzifikace negarantuje ochranu před výkyvy

Diverzifikace vás ne vždy ochrání před vzestupy a pády. Například během Velké finanční krize v letech 2008 a 2009 téměř všechny akcie výrazně oslabily, tudíž diverzifikace příliš nezabrala. 


Závěr

Diverzifikace je univerzální investiční radou pro každého investora, ale to nutně neznamená, že by investoři měli vždy diverzifikovat.

Výzkum prokázal, že s přibývající diverzifikací se přínosy této dodatečné diverzifikace zmenšují. 

Například diverzifikace akciového portfolia z 1 akcie na 21 akcií může poskytnout značné diverzifikační výhody.

Diverzifikace akciového portfolia ze 101 akcií na 121 akcií obvykle nepřináší takový dodatečný diverzifikační přínos.

Silně diverzifikovaná portfolia mohou také znamenat komplikovanější správu portfolia.

Pokud se investor obává rizika v okamžiku, kdy trh prochází současným cyklem, je obvykle vhodné zvážit určitou úroveň diverzifikace.

Nicméně diverzifikace může vést k nižším výnosům portfolia, pokud se konkrétní investor špatně rozhodne, kam tyto diverzifikované investice umístí.


Zdroj: Seeking Alpha

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka