fbpx

Vzdělávání

Co je recese v ekonomice: Definice, význam a dopady

Recese jsou bolestivé. Lidé přicházejí o práci, mají potíže s placením účtů a někteří dokonce přijdou o střechu nad hlavou. V tomto článku objasníme, co je to ekonomická recese, jaké jsou příznaky toho, že se blíží, a co je možné udělat pro to, abyste ji co nejlépe přečkali.

Definice hospodářské recese

Recese je výrazné oslabení ekonomické aktivity, které obvykle trvá několik měsíců. Standardně se vyznačuje dvěma po sobě jdoucími kvartály poklesu hrubého domácího produktu. 

Recese zpravidla způsobuje oslabení u několika ekonomických ukazatelů, a to včetně:

 • Příjmů 
 • Zaměstnanosti
 • Výroby 
 • Maloobchodního prodeje


Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER), soukromá nezisková organizace, která se zabývá zveřejňováním ekonomického výzkumu pro tvůrce veřejných politik, oficiálně definovala začátek a konec recese. Definice recese podle NBER zní: 

Recese je výrazný pokles ekonomické aktivity v celé ekonomice, který zpravidla trvá déle než několik měsíců a obvykle se projevuje v oblasti reálného HDP, příjmů, zaměstnanosti, průmyslové výroby, velkoobchodních a maloobchodních tržeb.

HDP neboli hrubý domácí produkt je monetární měřítko tržní hodnoty veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi za určité období.

HDP se často vykazuje ročně, ale vypočítává se i čtvrtletně. V některých čtvrtletích může být HDP záporné, zatímco v jiných kvartálech je kladné.

Částečně kvůli těmto výkyvům čtvrtletního HDP sleduje organizace NBER další čtyři složky recese: příjmy, zaměstnanost, výrobu a maloobchodní tržby, které jsou vykazovány měsíčně.


Jak dochází k recesi?

Recese nastává tehdy, pokud dojde k následujícím jevům: 

 • Pokles reálných příjmů: Reálný příjem je příjem očištěný o inflaci a bez příspěvků na sociální zabezpečení a sociálních dávek. Když reálný příjem klesá, spotřebitelé omezují nákupy, což snižuje poptávku

 • Pokles velkoobchodního a maloobchodního prodeje: Klesající poptávka po zboží a službách se obvykle projeví v menších tržbách. Údaje o tržbách jsou upraveny o inflaci a odrážejí reakce společností na poptávku spotřebitelů

 • Nižší míra zaměstnanost: Slabší ekonomická aktivita přispívá k poklesu počtu pracovních míst, a zároveň k nárůstu žádostí o podpory v nezaměstnanosti

 • Pokles výrobní činnosti: Podle zprávy o průmyslové výrobě, kterou vydává Fed, se zpracovatelský průmysl během recese obvykle propadá


Co však neodráží recesi, je vývoj akciového trhu. Ceny akcií totiž bývají předstihovým ukazatelem, který vychází z očekávaných zisků veřejných společností.

Akciový trh může před hospodářskou recesí klesat, neboť investoři pokles očekávají. Akciový trh může vstoupit do tzv. medvědího trhu, který nastává, když trh klesne o 20 % nebo více po dobu nejméně dvou měsíců. 


Recese a 5 fází hospodářského cyklu

Recese je nedílnou součástí hospodářského cyklu, který je také označován jako hospodářský cyklus. Je tvořen těmito fázemi:

 • Recese: růst se zpomaluje, míra zaměstnanosti klesá, ale ceny stagnují, což znamená, že se nemění

 • Dno: ekonomika dosáhla svého nejnižšího bodu

 • Hospodářské oživení: opětovný růst ekonomiky

 • Expanze: ekonomika rychle roste, úrokové sazby jsou nízké a výroba narůstá, avšak vznikají inflační tlaky

 • Vrchol: když růst dosáhne svého maxima, dochází k nerovnováze v ekonomice, která bude korigována opět recesí


Co se odehrává během recese?

První náznak recese se může projevit v počtu pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu.

Je to proto, že výrobci přijímají objednávky na několik měsíce dopředu, a když výrobní zakázky ubývají, klesá i počet pracovních míst v továrnách.

Když klesá spotřebitelská poptávka, podniky přestávají zaměstnávat, nezaměstnanost roste a spotřebitelské výdaje klesají ještě více.

V tomto okamžiku začínají některé firmy žádat o konkurz, zatímco některé domácnosti přestávají splácet hypotéky.

Recese má negativní dopad i na čerstvé absolventy vysokých škol, kteří nemohou najít adekvátní práci.


Příklady recese v USA z minulosti


Rok 2020: Pandemie COVID-19

Pandemie Covid-19 způsobila nejhorší recesi od dob Velké hospodářské krize a v roce 2020 došlo k rekordnímu propadu americké ekonomiky.

V dubnu roku 2020 zaniklo 20,8 milionů pracovních míst a míra nezaměstnanosti dosáhla 14,7 %. Dvojciferná míra nezaměstnanosti se držela až do srpna 2020.

Na akciovém trhu došlo k tzv. burzovnímu krachu, který se odehrál na začátku pandemie. V boji proti této recesi snížil Fed sazbu na 0 % a Kongres vyčlenil finanční pomoc ve výši 3,8 bilionu dolarů. 

V reakci na tato opatření došlo ve 3. kvartále k růstu ekonomiky o 33,1 %. Oficiálně se jednalo o jednu z nejkratších recesí v historii.


Rok 2008: Hypoteční krize

Velká hospodářská recese odstartovala v prosinci roku 2007 a trvala do června roku 2009. Hypoteční krize a rozsáhlé zneužívání derivátů vyvolaly úvěrovou krizi, která se následně přenesla do globální ekonomiky.


Rok 2001: Splasknutí bubliny Dot-com

Během pouhých osmi měsíců, od března roku 2001 do listopadu roku 2001, se ekonomika propadla o 1,1 % v prvním čtvrtletí, a následně o 1,7 % ve třetím kvartále. 


Recese v letech 1990-1991 

Tato hospodářská recese začala v červenci roku 1990 a trvala do března roku 1991. Příčinou byla úvěrová krize v roce 1989, která vedla ke zvýšení úrokových sazeb. 

A zároveň irácká invaze na Kuvajt, která zapříčinila válku v Perském zálivu. Ve 4. čtvrtletí roku 1990 se HDP propadlo o 3,6 % a v 1. čtvrtletí roku 1991 o 1,9 %.


Recese v letech 1980-1982

Jednalo se v podstatě o dvě recese, přičemž první probíhala od ledna do června roku 1980 a druhá začala v červenci roku 1981 a trvala do listopadu roku 1982. 

Tato recese byla částečně způsobena snahou Fedu zabránit inflaci prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb.


Rok 1973: Nixonovo embargo, recese v rámci skupiny OPEC 

Tato recese, která začala v listopadu roku 1973 a trvala do března roku 1975, byla iniciována ropným embargem ze strany OPEC, které způsobilo čtyřnásobný nárůst cen ropy. 

Příčinou byly i aktivity tehdejšího prezidenta Richarda Nixona, který zavedl mzdové a cenové regulace, jež udržovaly vysoké ceny, což snížilo poptávku. 

Regulace mezd udržovala příliš vysoké platy, což vedlo podniky k propouštění svých zaměstnanců. Prezident Nixon také zrušil zlatý standard ve Spojených státech, což vedlo k prudkému nárůstu ceny zlata a poklesu hodnoty amerického dolaru. 


Rok 1929: Velká hospodářská krize 

Rozdíl mezi recesí a depresí spočívá v tom, že během deprese ekonomika klesá několik let a nikoliv jen několik čtvrtletí.

V letech 1929 až 1938 postihly americkou ekonomiku dvě recese. Během prvního poklesu, od srpna roku 1929 do března roku 1933, se HDP propadlo o 12,9 % a nezaměstnanost dosáhla maxima ve výši 24,7 %. Dvouciferná nezaměstnanost se udržela až do roku 1939.

Velkou hospodářskou krizi vyvolalo několik faktorů. Na jaře roku 1928 Fed zvednul úrokové sazby, v roce 1929 pak došlo ke krachu na burze, který zlikvidoval velkou část životních úspor.

K tomu se přidalo desetileté sucho na americkém Středozápadě, který byl zásobárnou potravin, což zdevastovalo zemědělce a způsobilo nechvalně proslulou Dust Bowl.


Globální recese

Mezinárodní měnový fond (MMF) definuje globální recesi jako: 

Pokles ročního reálného HDP na obyvatele (vážený paritou kupní síly), který je doprovázen poklesem nebo zhoršením jednoho nebo více z dalších sedmi globálních makroekonomických ukazatelů: průmyslové výroby, obchodu, kapitálových toků, spotřeby ropy, míry nezaměstnanosti, objemu investic na obyvatele a spotřebního podílu na obyvatele.

Podle této definice došlo od druhé světové války pouze ke čtyřem globálním recesím: v letech 1975, 1982, 1991 a 2009. 

Všechny trvaly jen rok, ale velká recese v roce 2008 byla vzhledem k počtu postižených zemí a poklesu reálného HDP na obyvatele zdaleka nejhorší.


Jak recese ovlivňuje investory?

Během recese, investoři obvykle prodávají spekulativní investice a přesouvají je do bezpečnějších cenných papírů, jako jsou státní dluhopisy.

Akcioví investoři se vyhýbají riziku a investují do zavedených, vysoce kvalitních společností, které mají solidní rozvahu a nízké zadlužení. 

Jednou z oblastí akciového trhu, která je během recese zpravidla stabilnější, je sektor spotřebního zboží.

Společnosti z tohoto odvětví vyrábějí a prodávají potraviny, nápoje, zboží pro domácnost, alkohol a tabákové výrobky, což jsou produkty, které spotřebitelé kupují bez ohledu na svou finanční situaci.


Závěr 

I když jsou recese součástí hospodářského cyklu, není vždy snadné je přečkat. Znalost signálů blížící se recese může investorům i neinvestorům pomoci podniknout takové kroky, aby se vyhnuli nejhorším dopadům, včetně splácení dluhů a vyhýbání se spekulativním investicím.


Zdroj: Seeking Alpha

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka