fbpx

Vzdělávání

Jak ovlivňují klesající nebo rostoucí úrokové sazby akciový trh?

Změny úrokových sazeb mají vliv nejen na ekonomiku, ale také na ceny akcií. Přečtěte si, jak klesající a rostoucí úrokové sazby ovlivňují akciový trh.

Co je to sazba federálních fondů?
Sazba federálních fondů je úroková sazba, kterou stanovuje Federální výbor pro volný trh (FOMC), politický výbor Federálního rezervního systému. Komerční banky používají cílovou sazbu FOMC pro vypůjčování nebo půjčování hotovosti přes noc, aby splnily požadavky Fedu na povinné minimální rezervy.

Jak Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby?
Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby zvyšováním sazby federálních fondů, což je cílová sazba rezerv, kterou banky používají pro jednodenní úvěry FED zvyšuje sazby také prodejem dluhopisů na volném trhu. Obě tyto akce snižují nabídku peněz za účelem zpomalení ekonomiky, což může snížit inflaci.

Jak Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby?
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby snížením sazby federálních fondů, což je rezervní úroková sazba, kterou banky používají pro jednodenní úvěry. FED může také snižovat úrokové sazby nákupem dluhopisů na volném trhu. Obě tyto akce zvyšují nabídku peněz za účelem stimulace hospodářského růstu.

Úrokové sazby a inflace
Mezi úrokovými sazbami a inflací existuje inverzní vztah. Pokud například Federální rezervní systém zvyšuje sazbu federálních fondů, „utahuje“ tím nabídku peněz, což pomáhá kontrolovat inflaci. A když FED „uvolňuje“ peněžní zásobu prostřednictvím snižování sazeb, inflace má tendenci růst.

Jak rostoucí úrokové sazby ovlivňují ceny dluhopisů
Mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů existuje inverzní vztah. Například když úrokové sazby rostou, výnosy dluhopisů obecně rostou. Protože nižší výnosy současných dluhopisů se v prostředí rostoucích sazeb stávají méně atraktivními, tržní ceny těchto dluhopisů mají tendenci klesat.

Tip: Čím delší je durace dluhopisu, tím citlivější je na úrokové sazby. Například při růstu úrokových sazeb mají ceny dlouhodobých dluhopisů nebo dluhopisů s durací nad 10 let tendenci klesat více než dluhopisů s kratší durací. Platí to i naopak. Když úrokové sazby klesají, očekává se, že ceny dlouhodobých dluhopisů porostou rychleji než ceny dluhopisů s kratší dobou splatnosti.

Jak rostoucí úrokové sazby ovlivňují ceny akcií
Když úrokové sazby rostou, stojí komerční banky půjčování peněz více peněz a tyto banky mají tendenci přenášet toto zvýšení sazeb na své zákazníky, kterými mohou být individuální spotřebitelé, malé podniky nebo větší společnosti. Tyto vyšší náklady na peníze mají tendenci negativně ovlivňovat ceny kapitálových aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy.

Základním důvodem, proč může být zvyšování sazeb pro ceny akcií nepříznivé, je skutečnost, že vyšší výpůjční sazby mají tendenci snižovat ziskové marže podniků. Vzhledem k tomu, že i jejich zákazníci čelí vyšším výpůjčním nákladům, poptávka po zboží a službách se často snižuje, což dále snižuje ziskovost korporací.

Jak klesající úrokové sazby ovlivňují ceny dluhopisů
Jelikož mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů existuje inverzní vztah, klesající sazby budou tlačit ceny dluhopisů nahoru. Důvodem je to, že za nižší sazby se platí méně úroků, což činí dluhopisy, které platí vyšší úroky, atraktivnějšími, což tlačí tržní ceny výše.

Jak klesající úrokové sazby ovlivňují ceny akcií
Když úrokové sazby klesají, klesají výpůjční náklady bank, podniků i spotřebitelů. Nižší výpůjční náklady nejenže mají tendenci zvyšovat ziskové marže podniků, ale zvýšení nabídky peněz v ekonomice má také tendenci vytvářet vyšší poptávku po zboží a službách. Kombinace vyšších ziskových marží a vyšší spotřebitelské poptávky je pro ceny akcií obecně pozitivní.

Podtrženo, sečteno
Úrokové sazby ovlivňují akciový trh i širší ekonomiku. Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit ceny akcií okamžitě, zatímco vliv na ekonomiku může trvat několik měsíců. Klesající sazby stimulují ekonomiku tím, že snižují náklady na půjčky, zatímco rostoucí sazby mají za cíl zpomalit ekonomiku a kontrolovat inflaci tím, že zvyšují náklady na půjčky.

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka