fbpx

Vzdělávání

Investice proti inflaci: Definice, aktiva a rizika

Zvýšená inflace nutí investory přemýšlet o tom, jak by mohli přizpůsobit svá portfolia. Otázka však zní: Které aktiva zvolit, a naopak kterým se vyvarovat? V následujícím článku se dozvíte, jak efektivně ochránit vaše investiční portfolio. 

Co znamená „zajistit se proti inflaci“?

Inflace snižuje hodnotu finančních aktiv i jejich potenciální výnosy. To znamená, že veškerá aktiva ztrácejí svou kupní sílu. 

Úkolem investorů je najít způsoby, jak ochránit hodnotu svých portfolií, a do značné míry se jedná o úlohu defenzivní. 

Bohužel neexistuje žádný zázračný recept, který by dokázal spolehlivě ochránit kupní sílu existujících aktiv. 

Pokud tedy investoři hledají řešení, jak se zajistit proti inflaci, obvykle vyhledávají taková aktiva, která mají schopnost generovat výnosy, jež budou přinejmenším odpovídat míře inflace nebo ji překračovat.

Přestože existují některá preferovaná aktiva, na která se mohou investoři v době inflace obrátit, rozhodně neexistují žádné záruky. 


Která investiční aktiva zvolit? 

Níže je uveden seznam investic, které se běžně uvádějí jako investice, které lze zvážit během období zvýšené míry inflace: 


Zlato 

Zlato je možná prvním aktivem, které řadu lidí napadá, když hledají zajištění proti inflaci. Ve skutečnosti si zlato v tomto ohledu ne vždy získalo dobrou pověst, zejména v konkrétních hospodářských obdobích. 

Analytička ze společnosti Morningstar Amy Arnottová vyhodnotila korelaci zlata s inflací za poslední půlstoletí na úrovni -0,16, což znamená, že zlato má jen minimální korelaci s inflací. 

Zlato navíc negeneruje žádné úroky ani dividendy, a proto investoři spoléhají výhradně na to, že jeho hodnota poroste alespoň o tolik, o kolik vzroste inflace.

Arnottova analýza také ukázala, že během tří níže uvedených historických období zlato v jednom z nich výrazně překonalo výkonnost některých aktiv, ale v ostatních dvou výrazně zaostávalo a dosahovalo záporných výnosů.

Zdroj: Morningstar, CNBC


Nemovitosti 

Třídou aktiv ve výše uvedeném grafu, která ve všech třech obdobích překonala inflaci, byly nemovitosti, zejména nemovitostní fondy REIT. 

Nemovitosti mají oproti zlatu výhodu v tom, že jejich hodnota se může během inflačního období zhodnocovat a navíc se může navyšovat i vyplácená dividenda.

Na výběr je celá řada veřejně obchodovaných fondů REIT, ale přednost by měly mít spíše majetkové fondy než hypoteční, neboť majetkové fondy lépe korelují s inflací. 

Vlastnictví hypotečního fondu REIT by se spíše podobalo držení dlouhodobých dluhopisů, které nenabízejí žádné výrazné zhodnocení, pokud neklesnou sazby, a v období vysoké inflace mají tendenci dosahovat horších výsledků.


Komodity

Třetí třídou aktiv jsou komodity, které podle výše zmíněného grafu dosahovaly lepších výsledků, a to ve dvou ze tří období. Navíc ve všech třech období byly výnosy kladné.

Komodity mohou zahrnovat aktiva, jako jsou drahé kovy, ropa, plyn, obilí, potravinářské výrobky, stavební materiály nebo dřevo. 

I když existují akcie, jejichž cena roste stejně jako cena těchto komodit, pro investory může komoditní fond představovat způsob, jak se přímo podílet na růstu cen komodit.


Dluhopisy

Protiinflační dluhopisy jsou dlouhodobé dluhopisy, které jsou vydávaný vládou. Jejich výnos obvykle odpovídá míře inflace. 

Jinými slovy, investice do těchto dluhopisů se reálně nezhodnotí, a zároveň nedochází k jejich znehodnocení. 


Akcie

Obecně platí, že se akcie pohybují směrem nahoru společně s inflací, ale investiční skupina John Hancock Investment Management upozorňuje, že vzájemný vztah mezi akciemi a inflací je mnohem komplexnější.

Zdá se, že když je vyšší míra inflace, tak akcie nedosahují vyšších výnosů, zatímco když je inflace mírná a pohybuje se v rozmezí 1 až 4 %, tak se akciím daří. 

Přínos akcií jako ochrany proti inflaci se může projevit především u určitých typů společností. Například společnosti, které jsou silně zaměřeny na přírodní zdroje, by měly s inflací více korelovat.

Rovněž firmy, které mají vyšší pákový efekt, což znamená vyšší fixní náklady, mohou zvedat ceny a zároveň udržovat náklady do značné míry fixní, zatímco firmy, které jsou závislé na surovinách, nemají takovou flexibilitu.

Další dvě kategorie akcií, které stojí za zvážení, jsou hodnotové akcie, které mohou být méně citlivé na růst cen, a dividendové akcie, které mají tendenci v průběhu času navyšovat dividendy.


Kryptoměny 

Často se diskutuje o tom, jestli by Bitcoin nebo jiné kryptoměny mohly posloužit jako pojistka proti inflaci, ale skutečnost je taková, že k zodpovězení této otázky neexistuje dostatečné množství údajů.

Bitcoin existuje teprve od roku 2009 a inflace byla za celou dobu jeho existence poměrně na nízké úrovni, zatímco cena Bitcoinu v uplynulém desetiletí několikrát prudce vzrostla a několikrát poklesla.

Pokud by Bitcoin nebo jiné digitální aktivum během současného období zvýšené inflace posílilo, stále nebudeme schopni zjistit, zda je to způsobené inflaci, nebo jen kvůli náhodnému faktoru.


Kterým aktivům se vyhnout? 

Je dobré věnovat pozornost také investicím, u nichž se očekává, že v období inflace budou mít slabou výkonnost. Patří mezi ně například:


Vládní a korporátní dluhopisy

U dluhopisů, které nabízejí fixní výnos, si můžete být téměř jisti, že jejich výkonnost nebude zázračná. Pokud je inflace vyšší než samotný úrok dluhopisu, bude v podstatě vykazovat záporný výnos očištěný o inflaci.


Hotovost

Hotovost a investiční nástroje s krátkodobým fixním výnosem, jako jsou CD (depozitní certifikáty), mohou být z hlediska jiných rizik bezpečné, ale pokud je jejich výnos nižší než je míra inflace, dochází k poklesu jejich hodnoty.


Akcie orientované na luxusní a spotřební zboží 

Tyto akcie mohou vykazovat horší výkonnost, neboť zákazníci se při růstu cen raději rozhodnou pro jejich levnější alternativu.

Matematické odhady jsou možná snadné, ale skutečně se zajistit proti inflaci nikoli. Níže uvádíme důvody, proč tomu tak je. 

  1. Předpovědi inflace jsou jen odhady a nemusí zohledňovat druhy výrobků, které kupujete. 

  2. Dokonalé zajištění proti inflaci neexistuje a je nutné provést kvalifikovaný odhad, jaké investice mohou zajistit požadovaný výnos. Pokud všichni investují do stejných protiinflačních aktiv, mohou být jejich ceny poněkud nadsazené.

  3. Všechny investice jsou rizikové, a proto je třeba přijmout kompromisy v oblasti rizik, které kromě inflace zahrnují i řadu dalších faktorů.


Závěr

Investoři neustále dělají kompromisy mezi rizikem a výnosem ve snaze maximalizovat růst v rámci daných rizikových kritérií.

Pochopení vlivu inflace na jednotlivé typy investic, které je třeba zvážit nebo se jim naopak vyvarovat, se pak stává důležitým parametrem, který je třeba zohlednit spolu se všemi ostatními aspekty rizika. 


Zdroj: Seeking Alpha

Chci zaslat e-booky na můj email

Registrace

Osobní schůzka